Invullen van de plechtigheid

Rituelen rond de dood zijn er altijd geweest, soms verbonden met een bepaalde geloofsovertuiging. Vaak zal een uitvaart worden vormgegeven door een kerkelijke traditie met uw eigen predikant of pastoor of een pastoraal begeleider. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om zelf invulling te geven aan de plechtigheid. Indien u dat wilt, wil ik u daar graag mee helpen. Ook kan ik een andere spreker voor u zoeken of iemand van de Humanistische Uitvaartbegeleiding inschakelen