Uitvaart verzorgen

De verzorging van de uitvaart

Styx uitvaartzorg is betrokken bij de uitvaart vanaf een eerste kennismaking tot de nazorg na de uitvaart. Uiteraard regel ik zaken zoals de kaart, de ceremonie, het condoleren en het vervoer. Maar ik doe meer.

Geen uitvaart is hetzelfde. Afscheid nemen is iets persoonlijks en daarom heb ik intensief contact met de nabestaanden om een en ander zo passend mogelijk te regelen. Tijdens een kennismakingsgesprek nemen we alle wensen en mogelijkheden door. We leren elkaar kennen, zodat u kunt bepalen of u zich er goed bij voelt om mij de uitvaart te laten verzorgen. Vervolgens is er de periode tot aan de plechtigheid. In deze dagen gebeurt er veel. Voorop staat uw afscheid en uw rouw. Wij hebben dagelijks contact, zodat ik daar waar nodig kan ondersteunen. Sowieso neem ik het voortouw in organisatorische zaken zoals de communicatie over het overlijden, het opbaren, de organisatie van de plechtigheid, etc. Op de dag van de plechtigheid zorgt Styx uitvaartzorg ervoor dat een en ander volgens wens verloopt. Ook na de plechtigheid houden we contact. We bespreken hoe het is gegaan en ik handel eventueel nog wat administratieve zaken af.