De plechtigheid

De plechtigheid Styx Uitvaartzorg
De plechtigheid Styx Uitvaartzorg

De afscheidsplechtigheid invullen en vormgeven

Rituelen rond de dood zijn van oudsher verbonden met een kerkelijke traditie. Vaak zal een uitvaartplechtigheid worden vormgegeven door een kerkelijke traditie met uw eigen predikant of pastoor of een pastoraal begeleider. Maar ook kan de uitvaartplechtigheid gestoeld zijn op een andere levensvisie. Zijn er sprekers, is er muziek, is er een levensverhaal, is er speciale aandacht voor de (klein)kinderen? Is er een fotopresentatie over het leven van de overledene?
Er is veel mogelijk. We kunnen samen de afscheidsplechtigheid invullen en vormgeven. Door bijvoorbeeld een levensverhaal te maken, of een passend ritueel te bedenken. Ook kunnen de kinderen daar een rol in spelen. Bijvoorbeeld door kaarsen met een herinnering te laten aansteken, een gedichtje te laten lezen of ballonnen op te laten.